Varna Tarihi

Spread the love

Şehirde yapılan arkeolojik araştırmalarda yörede 12.000 yıl öncesine ait insan yerleşimi kalıntıları bulunmuştur.
1972 yılının sonunda, burada; MÖ.4500 yıllarından kaldığı düşünülen bir mezar bulundu. Mezarın içinde ise: 3010 objeden oluşan, toplam ağırlığı: 6 kg olan altın nesneler çıktı. Bu altın nesnelerin, bugüne kadar Avrupa kıtasında bulunan en eski işlenmiş altın objeler olduğu söyleniyor.

Mezar içinde: üzerinde, 990 adet altın boncuk bulunan (toplam ağırlık: 1.5 kg.dır), 40-50 yaşlarındaki ölü, dünyanın ilgisini çekmiştir. Cesedin hemen yanında, altından yapılmış bir ok bulunmuştur. Hatta: mezarın bulunduğu yer çevresinde yapılan araştırmalarda, buranın toplu bir mezar olabileceği değerlendirilmiştir.

1444 yılında, Osmanlı Sultanı II. Murat: buranın yakınlarında, Macaristan-Lehistan krallıklarının askeri güçlerinin ağırlıklı olduğu Haçlı Ordusunu, büyük bir bozguna uğratmıştır. Ama, bölge, 1389 yılında, Osmanlı egemenliğine girmiştir. Ancak: 1878 yılındaki “Berlin Antlaşması” sonucu, Osmanlı egemenliğinden ayrılarak, Bulgaristan Prensliği topraklarına katılmıştır.

1775 yılında, bir Fransız gezgin tarafından, Varna hakkında yazılanlar: 16 bin şehirli, 12 cami, 2 kilise ve 1 saat kulesi bulunmaktadır. Yani: Varna, 18’nci yüzyılda, şehir saatine sahiptir ve bu kule, aynı zamanda yangın kulesi olarak da kullanılmaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir